Dịch vụ đăng tin quảng cáo chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam

Kiến thức

Gồm các bài viết và tư liệu liên quan đến tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh    dangnhanh.hotro2
Chuyên mục: Kinh doanh trực tuyến
Ngày: 09/05/2011
Đo lường hiệu quả thương hiệu
Nếu bạn là một nhà quản lý thương hiệu, về cơ bản là bạn phải đo lường hiệu quả thương hiệu thường xuyên. Nếu không, làm sao bạn có thể quản lý thành công thương hiệu? Đây là một vài đề mục mà chúng tôi khuyến nghị các nhà quản lý thương hiệu nên để tâm đo lường.

-   Nhận thức thương hiệu không cần trợ giúp (trong phân khúc cạnh tranh của thương hiệu và  có thể là trong nhóm thương hiệu cung cấp cùng lợi ích khách hàng)
-  Thương hiệu đầu tiên mà khách hàng nghĩ tới (vị trí thực sự của thương hiệu trong tâm trí khách hàng)
-  Giá trị mà thương hiệu mang lại cho khách hàng và giá trị khách hàng mong đợi từ thương hiệu
-  Lòng trung thành với thương hiệu
-  Điều gì khiến thương hiệu của bạn độc đáo trong mắt khách hàng (khác biệt hóa)
-  Độ nhạy giá cả của thương hiệu (đo độ mạnh của thương hiệu)
-  Sức sống thương hiệu (đo động lực thị trường của thương hiệu)
-  Nhận thức về chất lượng của thương hiệu
-  Nhận thức về giá trị của thương hiệu
-  Nhận thức về khả năng tiếp cận thương hiệu
-  Tình cảm với thương hiệu
-  Sự đồng hành của thương hiệu và khách hàng
-  Phân phối của thương hiệu
-  Thị phần của thương hiệu
-  Doanh số của thương hiệu
-  Lợi nhuận của thương hiệu

Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh   dangnhanh.hotro2