Dịch vụ đăng tin quảng cáo chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam

Kiến thức

Gồm các bài viết và tư liệu liên quan đến tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh    dangnhanh.hotro2
Chuyên mục: Thông tin công nghệ
Ngày: 12/05/2011

Facebook hiện tại là một công cụ không thể thiếu với dân Social Media, tuy nhiên không biết lý do tại sao 2 ngày nay lại bị chặn.Clays xin hướng dẫn cách vào Facebook đơn giản nhất:

B1: Đổi DNS thành: 208.67.222.222 | 208.67.220.220 hoặc 8.8.8.8 | 8.8.4.4 (cái này chắc nhiều người đã đổi)
B2: Mở chương trình Notepad, chọn File/Open (nhớ chọn All File để thấy được file hosts) .
B3: Tìm đến file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts và tiến hành chỉnh sửa
B4: Thêm dòng:

125.252.224.88 www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.153.11 apps.facebook.com
66.220.153.11 facebook.com
66.220.153.11 www.facebook.com
66.220.153.11 login.facebook.com

125.252.224.88 facebook.com
153.16.15.71 creativeupload.facebook.com
153.16.15.71 sbx.facebook.com

 

Xong!

Chúc các bạn thành công
Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh   dangnhanh.hotro2