Dịch vụ đăng tin quảng cáo chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam

Kiến thức

Gồm các bài viết và tư liệu liên quan đến tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh    dangnhanh.hotro2

 Xem nhiều nhất

Ngày: 06/01/2011
Doanh nghiệp
Đánh giá của Cục TMĐT và CNTT (Bộ Công thương) cho thấy, thương mại điện tử tại Việt Nam hiện đang phát triển mạnh với sự nỗ lực của các bộ, ngành và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Cục trưởng Cục TMĐT&CNTT (Bộ Công thương), thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2006-2010 với những giải pháp mang tính tổng thể nhằm thúc đẩy ứng dụng TMĐT trên phạm vi toàn quốc, các tỉnh, thành phố và Bộ, ngành đã khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai ứng dụng TMĐT tại địa phương. Đến nay, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã xây dựng kế hoạch phát triển TMĐT của địa phương, trong đó 58 tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch và đưa vào triển khai. Nhiều địa phương đã tích cực phối hợp với Bộ Công thương tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện những giải pháp đề ra trong kế hoạch phát triển TMĐT của địa phương mình, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ, đào tạo về TMĐT cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và tham gia TMĐT.

Về mặt pháp lý, hiện nay hệ thống luật về TMĐT tại Việt Nam được hình thành dựa vào hai trụ cột chính là Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Luật CNTT năm 2006. Luật Giao dịch điện tử đặt nền tảng pháp lý cơ bản cho các giao dịch điện tử trong xã hội bằng việc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, đồng thời quy định khá chi tiết về chữ ký điện tử, một yếu tố đảm bảo độ tin cậy của thông điệp dữ liệu khi tiến hành giao dịch.

Bên cạnh đó, từ năm 2004 tới nay, hàng năm Bộ Công thương liên tục tiến hành khảo sát ở quy mô quốc gia về TMĐT. TMĐT và tin học hóa hoạt động quản lý nhà nước chính là nền tảng để cung cấp trực tuyến dịch vụ công. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã dành nhiều nhân lực và kinh phí để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành công việc.

Cùng đó, công tác xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn liên quan đến TMĐT ngày càng được chú trọng: Trong hai năm 2008-2009, Bộ TT&TT đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực CNTT và TMĐT phục vụ công tác tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, đặc tả dữ liệu, và danh mục tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về trao đổi dữ liệu điện tử trong cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng - tài chính cũng đã ứng dụng một số tiêu chuẩn trong lĩnh vực trao đổi thông tin, thanh toán thẻ, chuyển tiền quốc tế, thanh toán liên ngân hàng và tích hợp hệ thống. Bộ Công thương và Bộ KH&CN cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phát triển các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ TMĐT.

Đặc biệt quan trọng, tháng 7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1073/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015”. Kế hoạch mang tầm quốc gia này được kỳ vọng sẽ “thúc” TMĐT trong nước phát triển mạnh mẽ khi đặt ra mục tiêu TMĐT được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với tất cả doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó 80% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, 70% doanh nghiệp tham gia các trang thông tin điện tử bán hàng để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 5% doanh nghiệp tham gia các mạng kinh doanh điện tử theo mô hình trao đổi chứng từ điện tử dựa trên chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử…

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, cùng với việc các bộ, ngành liên quan đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015, thì đáng ghi nhận là hiện nay nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành có quy mô kinh tế lớn đang chú trọng đầu tư vào đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp kinh tế hàng đầu thuộc các ngành, lĩnh vực như điện lực, viễn thông, dầu khí, thép, dệt may… đã từng bước hướng tới việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh doanh sử dụng phương tiện điện tử (mạng kinh doanh điện tử).

Ngoài ra, hoạt động chuyển giao công nghệ hỗ trợ phát triển TMĐT được tăng cường với hoạt động chuyển giao công nghệ hỗ trợ phát triển TMĐT phục vụ công tác quản lý và điều hành đang được các doanh nghiệp quan tâm, mà đi đầu trong việc đầu tư mua sắm công nghệ hỗ trợ phát triển TMĐT là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải, sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Ictnews


Tư vấn:  0902.820.304 - 01867.855.505  |   namduong.kinhdoanh   dangnhanh.hotro2